((odp)) Energia i armament nuclear.

8 02 2009

Programa odp05: energia nuclear civil-militar (tantomonta-montatanto). Crònica Bomba Atòmica (inici programa) en CASTELLÀ. Entrevista en CATALÀ.

Convidats: Tomàs Gisbert del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs. I Pep Puig del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear.

Frase1: «L’energia nuclear  representa (només) el 3% de la producció mundial d’energia». Però l’armament nuclear dels EEUU i Russia podria destruir la Terra deu vegades seguides.»

Frase2: «No hi ha separació (entre energia nuclear civil i militar), és una única tecnologia però ens l’han volgut vendre amb dos cares. És tot lo mateix» (…) «Per fabricar una bomba nuclear necessites enriquir l’urani 235 al 90% i per utilitzar-lo com a combustible en un reactor, entre el 5 i el 10%. És exactament la mateixa tecnologia. Per tant quan tu ets capaç d’enriquir urani al 5%, ets capaç d’enriquir-lo al 90% .

Els cinc estats membres del Consell de Seguretat de Nacions Unides (EEUU, Russia, China, Gran Bretanya i França), són els que més gasten en despesa militar i més armes venen al món. I totes cinc tenen bombes atòmiques. Consell de Seguretat?!

El programa comença amb una crònica històrica de la primera bomba atòmica llençada pels Estats Units a Hiroshima (Japó), el 6 d’agost de 1945.

I acabem aquesta presentació amb «10 motivos para ser antinuclear» (clicar logo abaix) i l’informe de Greenpeace «Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear».